Klimakontrollen logo
Tilbake

Klimakontrollen skal belyse status for klimapolitikk som tar Norge til mål

Norge har i henhold til Parisavtalen vedtatt at norske årlige utslipp av klimagasser skal kuttes med 55 % innen 2030, sammenlignet med norske utslipp i 1990. Klimakontrollen skal følge Norges vei mot 2030 og fungere som en frittstående revisjon av Norges innsats for å nå klimamålene.
Klimakontrollen viser gapet mellom dagens politikk og den nødvendige klimapolitikken som trengs for å lykkes. Skal vi klare å senke utslippene må vi vedta mer klimapolitikk enn det vi gjør i dag. Klimakontrollen foreslår potensiell klimapolitikk i fem hovedkategorier:

 • Elektrifisering
 • Karbonfangst- og lagring
 • Effektivisering
 • Hydrogen
 • Biodrivstoff

Hver kategori har ulike virkemidler som påvirker ulike sektorer. Klimakontrollen viser potensialet for utslippskutt og politisk status for hvert virkemiddel.

Klimakontrollen oppdateres jevnlig

Endringer gjort etter budsjettforliket i desember 2023:

 • Karbondifferansekontrakter: Fra
  Bak startstreken
  til
  I god fart
 • Differansekontrakter for hydrogen: Status uendret, men tekst oppdatert.
 • Grønne korridorer og knutepunkt: Status uendret, men tekst oppdatert.
 • Utvidet omsetningskrav for biodrivstoff: Fra
  Bak startstreken
  til
  I god fart
 • Klimakrav i landbruksavtalen: Fra
  Bak startstreken
  til
  Går for sakte
 • Differensiert materialavgift for plast: Fra
  Går for sakte
  til
  Bak startstreken
 • Bruksfordeler for biogasskjøretøy: Status uendret, men tekst oppdatert.
 • Virkemiddelpakke for anleggsmaskiner: Status uendret, men tekst oppdatert.
 • Nullutslippssoner: Status uendret, men tekst oppdatert.
 • Lastebilpakke: Status uendret, men tekst oppdatert.
 • Krav og reguleringer maritimt: Status uendret, men tekst oppdatert.
 • Utslippsfritt varebilsalg: Ny post. 0,19 Mt potensielt utslippskutt i 2030.

Basert på disse endringene går omstillingen raskere, men fortsatt for treigt: Norge lå an til å nå målene om utslippskutt for 2030 først i 2043. I dette tempoet når vi målene først i 2037.


Klimakontrollen er et samarbeidsprosjekt mellom Miljøstiftelsen ZERO, Skift - Næringslivets klimaledere og PwC.
Datagrunnlaget på nettsiden er skapt av ZERO og er en fremstilling av innholdet i Zerorapporten. PwC har designet og bygget nettsiden.
Ved spørsmål om nettsiden, ta kontakt med Skift via Bjørn Haugland (+47 976 87 315), Zero via Stig Schjølset (+47 905 60 459), eller PwC via Erlend Bjørklund (+47 952 60 664)