Klimakontrollen logo
Tilbake

Klimakontrollen skal belyse status for klimapolitikk som tar Norge til mål

Norge har i henhold til Parisavtalen vedtatt at norske årlige utslipp av klimagasser skal kuttes med 55 % innen 2030, sammenlignet med norske utslipp i 1990. Klimakontrollen skal følge Norges vei mot 2030 og fungere som en frittstående revisjon av Norges innsats for å nå klimamålene.
Klimakontrollen viser gapet mellom dagens politikk og den nødvendige klimapolitikken som trengs for å lykkes. Skal vi klare å senke utslippene må vi vedta mer klimapolitikk enn det vi gjør i dag. Klimakontrollen foreslår potensiell klimapolitikk i fem hovedkategorier:

 • Elektrifisering
 • Karbonfangst- og lagring (CCS)
 • Effektivisering
 • Hydrogen
 • Biodrivstoff

Hver kategori har ulike virkemidler som påvirker ulike sektorer. Klimakontrollen viser potensialet for utslippskutt og politisk status for hvert virkemiddel.

Klimakontrollen oppdateres jevnlig

2024


April 2024

Ved lanseringen av Zerorapporten 2024 ble Klimakontrollen oppdatert ved at hvert virkemiddel fikk en egen informasjonsside som forteller mer i detalj om det aktuelle virkemiddelet. Per 24. april mangler enkelte virkemidler sin egen informasjonsside, disse vil publiseres fortløpende.

2023


Desember 2022

Endringer gjort etter budsjettforliket i desember 2023:

 • Karbondifferansekontrakter: Fra
  Bak startstreken
  til
  I god fart
 • Differansekontrakter for hydrogen: Status uendret, men tekst oppdatert.
 • Grønne korridorer og knutepunkt: Status uendret, men tekst oppdatert.
 • Utvidet omsetningskrav for biodrivstoff: Fra
  Bak startstreken
  til
  I god fart
 • Klimakrav i landbruksavtalen: Fra
  Bak startstreken
  til
  Går for sakte
 • Differensiert materialavgift for plast: Fra
  Går for sakte
  til
  Bak startstreken
 • Bruksfordeler for biogasskjøretøy: Status uendret, men tekst oppdatert.
 • Virkemiddelpakke for anleggsmaskiner: Status uendret, men tekst oppdatert.
 • Nullutslippssoner: Status uendret, men tekst oppdatert.
 • Lastebilpakke: Status uendret, men tekst oppdatert.
 • Krav og reguleringer maritimt: Status uendret, men tekst oppdatert.
 • Utslippsfritt varebilsalg: Ny post. 0,19 Mt potensielt utslippskutt i 2030.

Basert på disse endringene går omstillingen raskere, men fortsatt for treigt: Norge lå an til å nå målene om utslippskutt for 2030 først i 2043. I dette tempoet når vi målene først i 2037.


Klimakontrollen er et samarbeidsprosjekt mellom Miljøstiftelsen ZERO, Skift - Næringslivets klimaledere og PwC.
Datagrunnlaget på nettsiden er skapt av ZERO og er en fremstilling av innholdet i Zerorapporten. PwC har designet og bygget nettsiden.
Ved spørsmål om nettsiden, ta kontakt med Skift via Bjørn Haugland (+47 976 87 315), Zero via Stig Schjølset (+47 905 60 459), eller PwC via Erlend Bjørklund (+47 952 60 664)