Klimakontrollen logo
Tilbake

Klimakontrollen skal belyse status for klimapolitikk som tar Norge til mål

Norge har i henhold til Parisavtalen vedtatt at norske årlige utslipp av klimagasser skal kuttes med 55 % innen 2030, sammenlignet med norske utslipp i 1990. Klimakontrollen skal følge Norges vei mot 2030 og fungere som en frittstående revisjon av Norges innsats for å nå klimamålene. Klimakontrollen viser gapet mellom dagens politikk og den nødvendige klimapolitikken som trengs for å lykkes. Skal vi klare å senke utslippene må vi vedta mer klimapolitikk enn det vi gjør i dag. Klimakontrollen foreslår potensiell klimapolitikk i fem hovedkategorier:

  • Elektrifisering
  • Karbonfangst- og lagring
  • Effektivisering
  • Hydrogen
  • Biodrivstoff

Hver kategori har ulike virkemidler som påvirker ulike sektorer. Klimakontrollen viser potensialet for utslippskutt og politisk status for hvert virkemiddel.


Klimakontrollen er et samarbeidsprosjekt mellom Miljøstiftelsen ZERO, Skift - Næringslivets klimaledere og PwC.
Datagrunnlaget på nettsiden er skapt av ZERO og er en fremstilling av innholdet i Zerorapporten. PwC har designet og bygget nettsiden.
Ved spørsmål om nettsiden, ta kontakt med Skift via Bjørn Haugland (+47 976 87 315), Zero via Stig Schjølset (+47 905 60 459), eller PwC via Erlend Bjørklund (+47 952 60 664)