Klimakontrollen logo
Om oss
En illustrasjon som viser at man når utslippsreduksjonsmålet for 2030 først i 2043. Klimakontrollen sier for treigt!

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp. Innen 2030 skal årlige utslipp være under halvparten av det vi slapp ut i 1990.

En graf som viser historiske utslipp fra 1990 og fremskrevne utslipp frem til 2050. Med dagens politikk vil ikke norge nå målene som man har forpliktet seg til.
Norske klimagassutslipp
Videreføring av dagens politikk
Lovfestet utslippsreduksjon
Siste oppdaterte tall på nåværende årlige utslipp

Innen 2050 skal årlige utslipp være kuttet med 90-95 % sammenlignet med 1990.

Heldigvis vet vi allerede hvilken klimapolitikk som skal til.
Klimapolitikk på fem områder skal trigge tiltak som reduserer utslippene.

14.9 Mt
5.9 Mt
1.4 Mt
0.9 Mt
0.9 Mt
En grå sky i bakgrunnen
14.9 Mt
Elektrifisering
5.9 Mt
Karbonfangst- og lagring (CCS)
1.4 Mt
Effektivisering
0.9 Mt
Hydrogen
0.9 Mt
Biodrivstoff

For eksempel: Klimapolitikk innen elektrifisering skal føre til 11 Mt
mindre CO2-utslipp.

Mt CO2:

1 megatonn = 1 million tonn CO2

Hvor mye har politikerne gjennomført så langt av denne klimapolitikken?

Sorter etter:

I mål
I god fart
Går for sakte
Bak startstreken

Karbonfangst- og lagring (CCS)

5.9 Mt potensielle utslippskutt

Effektivisering

1.4 Mt potensielle utslippskutt

Politisk status
Potensielle utslippskutt
Potensielle utslippskutt
Politisk status
Klimakrav i landbruksavtalen
Går for sakte

0.44 Mt

Virkemidler for redusert kjøttkonsum
Går for sakte

0.4 Mt

Incentiver for redusert flytrafikk
Går for sakte

0.23 Mt

Produsentansvarsordning for all plast
Bak startstreken

0.15 Mt

Differensiert materialavgift for plast
Bak startstreken

0.15 Mt

Hydrogen

0.9 Mt potensielle utslippskutt

Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028