Klimakontrollen logo
Elektrifisering
Økt CO2-avgift petroleum
2 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 1 052 632 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
2 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 1 052 632 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Bak startstreken

Petroleumssektoren ble unntatt opptrappingen av CO₂-avgiften i statsbudsjettet for 2024.

Forklaring av virkemiddelet

Hovedvirkemiddelet for utslippskutt fra petroleumsvirksomheten er økt CO₂-avgift. Det er bred politisk enighet om at CO₂-avgiften skal trappes opp til 2000 kroner per tonn i 2020-kroner innen 2030, men i statsbudsjettet for 2024 ble avgiftsnivået for petroleum kun prisjustert til 2,1 kroner per sm3 olje, og 1,85 kroner per sm3 gass. Dette utgjør en CO₂-avgift på om lag 790 kroner per tonn CO₂-e for utslipp på norsk sokkel. 

Begrunnelsen for at avgiftsnivået prisjusteres og holdes utenfor opptrappingen, er at store deler av petroleumssektoren både er omfattet av ETS og CO₂-avgiften, og møter som et resultat en høyere samlet effektiv CO₂-pris enn andre sektorer. Zerorapporten foreslår at CO₂-avgiften skal følge den generelle opptrappingen til 2000 kr/tonn, og at det økte provenyet brukes til å finansiere utbygging av havvind.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet forventes å ha følgende årlige kostnadsutvikling mot 2030:
3143
2023
4083
2024
4871
2025
5667
2026
6030
2027
6443
2028
6864
2029
3143
2030
millioner kroner
Sum:
40,244 milliarder kroner
Tiltak

Økt CO₂-avgift vil utløse umodne elektrifiseringstiltak på sokkelen. I noen tilfeller kan økt CO₂-avgift også utløse lokal havvind eller gasskraftverk med CCS. Zerorapporten foreslår at provenyøkningen brukes til finansiering av havvind.

Energibehov
Medium
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028