Klimakontrollen logo
Karbonfangst- og lagring (CCS)
Auksjoner for CCS og CO2-fjerning på avfall
0.92 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 484 211 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.92 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 484 211 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Går for sakte

I budsjettforliket for 2024 satte regjeringen av 1,5 milliarder kroner til et punktutslippsprogram med formål å kutte utslipp i industrien. Dette inkluderer både industri og avfallsforbrenning. Med en høy biobasert andel i avfall, trengs også støtte til CO₂-fjerning (omvendte auksjoner), og dette er ikke på plass.

Forklaring av virkemiddelet

Forbrenningsavgiften på avfallsforbrenning er alene langt fra tilstrekkelig til å gjøre CCS lønnsomt. Statlig støtte er derfor nødvendig. ZERO foreslår at det innføres auksjoner for CCS, som også inkluderer en omvendt auksjonsløsning for CO₂-fjerning (Oslo Economics 2024, Oslo Economics og Sintef 2024, Miljødirektoratet 2023, ZERO 2022). En felles auksjonsløsning er nødvendig for å håndtere både fossile og biogene utslipp.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak

6 CCS-prosjekter på avfallsforbrenning.

Energibehov
Lavt
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028