Klimakontrollen logo
Elektrifisering
Bærekraftig flydrivstoff
0.19 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 100 000 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.19 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 100 000 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Går for sakte

Bærekraftig biodrivstoff blir en viktig klimaløsning på innenriksruter som ikke kan elektrifiseres eller gå på hydrogen før 2035, og for all internasjonal luftfart som tar av på norske flyplasser. Innblandingskravet for biodrivstoff i luftfarten økes til 2 prosent i 2025. Det er varslet at Norge vil følge EU med 6 prosent i 2030 og 70 prosent i 2050, samt inkludere e-fuels i omsetningskravet.

Forklaring av virkemiddelet

For å nå klimamålene, bør det nasjonale omsetningskravet for bærekraftig biodrivstoff til luftfart øke til minst 15 prosent i 2030, og en frivillig innblanding på 5 prosent. Hvis man ikke ønsker å øke omsetningskravet, må man få på plass gode ordninger for frivillig innfasing, slik at det totale volumet for biodrivstoff i luftfarten i 2030 er minst 20 prosent. ZERO foreslår å:

  • Stille krav om bærekraftig biodrivstoff i alle offentlige anskaffelser og rammeavtaler for flyreiser. 
  • Innføre en offentlig eller privat styrt frivillig ordning som er omforent, transparent, forutsigbar og forenlig med EUs bærekraftskrav og rammeverket ReFuel EU Aviation.
  • Trappe ned flypassasjeravgiften i takt med opptrapping av omsetningskravet, samt innføre rabatt for flypassasjeravgiften ved bruk av innblandet biodrivstoff. Her må ulike innretninger utredes. Et slikt økonomisk insentiv vil bidra til å dekke kostnadene ved bruk av bærekraftig biodrivstoff og være effektivt for å oppnå store volum utover omsetningskravet. Samtidig er bærekraftig biodrivstoff dyrere og vil bidra til å opprettholde prisen. På denne måten vil man få mye mer treffsikre utslippskutt enn gjennom flypassasjeravgiften.
Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak
  • Økt bruk av bærekraftig biodrivstoff og klimanyttig e-fuels
Energibehov
Medium
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028