Klimakontrollen logo
Biodrivstoff
Bruksfordeler for biogasskjøretøy
0.45 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 236 842 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.45 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 236 842 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
I god fart

Tunge kjøretøy på biogass

Biogasslastebiler og busser kan i dag dekke noen av distansene hvor batteriteknologien ikke er moden, og nettet ikke har nok kapasitet. Kjøretøyene kan rulles ut nå og komme fort opp i volum. En satsning på flere ulike fornybare drivstoff er også viktig av beredskapshensyn, særlig langs E39 Kristiansand-Bergen-Ålesund, E6 Fauske-Alta, samt østlandsområdet. Flere store transportører ønsker å skifte fra fossile biler til biogass. ZERO mener enkle bruksinsentiver og nok tilgang på biogass og prioritering i offentlige innkjøp, kan bidra til at 15 prosent av lastebilene i 2030 er biogasslastebiler. Etter at Oslo høsten 2022 kuttet bompenger for biogasslastebiler har salget økt. Uten bruksfordeler kan markedet stagnere. Staten har nå åpnet for at biogasslastebiler ikke trenger å betale i bomringen.

Forklaring av virkemiddelet

Bomfritak for biogasslastebiler

Stortinget har vedtatt at biogasslastebiler kan passere gratis gjennom bomstasjoner. Men dette fordrer lokale vedtak. Vi trenger derfor at kommuner og fylkeskommuner vedtar fritak i sine bompengeprosjekt/sine strekninger, slik at vi får biogasslastebiler over hele landet. Biogasslastebiler bør også få rabatt i fergetakster.

Økt støtte til utrulling av biogassproduksjon er en forutsetning for å lykkes.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak

Flere tunge kjøretøy på biogass

Energibehov
Medium
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028