Klimakontrollen logo
Elektrifisering
CO2-avgift og ETS
2.96 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 1 557 895 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
2.96 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 1 557 895 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
I god fart

Kombinasjonen av CO2-avgift og kvotepris virker utløsende for elektrifisering av store deler av petroleumssektoren.

Forklaring av virkemiddelet

Mesteparten av norske utslipp er omfattet enten av CO2-avgiften, eller av kvotesystemet. Karbonprisen vil da gjenspeiles av nivået på avgiften, eller av kvoteprisen.

Om lag 95% av petroleumssektoren er omfattet av begge deler, som gir sektoren en langt høyere effektiv karbonpris enn andre sektorer. De viktigste tiltakene som skal gjøres på sokkelen handler om elektrifisering, og kombinasjonen av CO2-avgift og kvotepris gjør elektrifiseringstiltak mer lønnsomt. Resultatet er raskere omstilling av norsk petroleumssektor.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak

Virkemiddelet har allerede bidratt til at flere felt er elektrifisert, og innen 2030 vil elektrifisering av flere modne felt og prosjekt kunne realiseres. Det gjelder for eksempel Utsirahøyden, Troll B og C, Oseberg og Oseberg Sør, Hammerfest LNG (Snøhvit), og feltene Njord og Draugen.

Energibehov
Høyt
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028