Klimakontrollen logo
Elektrifisering
Forbud mot fossil fyring
0.78 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 410 526 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.78 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 410 526 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Går for sakte

Det ble i statsbudsjettet for 2024 varslet innføring av forbud mot fossil fyring i ikke-kvotepliktig sektor, avgrenset til indirekte fyring. Forbudet bør utvides til også å gjelde kvotepliktig industri, og bør varsles innført i 2030.

Forklaring av virkemiddelet

Fossil fyring står for 20 prosent av utslippene i industrien (Miljødirektoratet 2024). Kombinert med økte kvote- og CO₂-priser, vil dette være et forutsigbart virkemiddel for rask overgang til fornybare løsninger og energieffektivisering.

Vi antar i denne analysen en avgrensning av forbudet mot indirekte fyring.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak

Fossil fyring kan erstattes ved energieffektivisering, elektrisitet, hydrogen, fjernvarme eller bærekraftig biomasse og biogass. Dette kan kutte 0,8 millioner tonn CO₂ i 2030 (Miljødirektoratet 2023). Vi antar at halvparten av dagens gassforbruk til fyring, erstattes med biogass (1,5 TWh). Det bør være et mål å øke bruken av biogass som erstatning for fossil gass, da tilgang til kraft og nett er en utfordring for en rekke aktører.

Energibehov
Medium
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028