Klimakontrollen logo
Elektrifisering
Fossilfri kollektivtrafikk
0.7 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 368 421 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.7 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 368 421 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
I god fart

I dag er 57 av 230 ferje- og hurtigbåtsamband elektriske og over 1400 elektriske busser er i drift, samt flere biogassbusser. Stortinget har satt som mål at kollektivtrafikken som hovedregel skal ha null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff innen 2025

Forklaring av virkemiddelet

For å nå Stortingets vedtatte mål foreslår ZERO at:

  • Innføring av krav om utslippsfritt eller biogass i all løyvebasert bussvirksomhet (varslet utredet i NTP).
  • Dieselbusser i eksisterende kontrakter med standard varighet på 8-10 år, må skifte til bærekraftig biodrivstoff utover omsetningskravet.
  • Forskriftsfeste at alle nye regionbusser skal ha nullutslipp eller biogass fra 1.1.2025.
Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak
  • Økt bruk av biodrivstoff
  • Utslippsfritt bussalg 2030
  • Flere biogass busser
Energibehov
Medium
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028