Klimakontrollen logo
Elektrifisering
Generelt påbud landstrøm
0.3 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 157 895 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.3 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 157 895 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Bak startstreken

Et slikt krav må utredes, av for eksempel Miljødirektoratet, og gjennomføres raskest mulig.

Forklaring av virkemiddelet

Til tross for en relativt god landstrømskapasitet langs norskekysten er det fortsatt behov for mer utbygging av landstrøm og bruken av eksisterende anlegg må øke. For å få til dette, foreslår vi at regjeringen stiller krav til landstrømstilkobling i alle havner, og at dette innføres i god tid før 2030 (dette vil komme i tillegg til krav til landstrøm i TEN-T-havner fra 2030). I tillegg bør nettariffer endres og fleksible løsninger som reduserer kostnadene ved bruk av landstrøm og lading tilbys.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak

Vi legger til grunn at en bedre utnyttelse av eksisterende landstrømanlegg, økt utbygging og bruk av nye landstrømanlegg kan gi en utslippsreduksjon på cirka 0,3 millioner tonn CO₂ i 2030, med potensialet for større utslippskutt dersom et krav til påkobling gjennomføres raskt.

Energibehov
Lavt
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028