Klimakontrollen logo
Karbonfangst- og lagring (CCS)
Karbondifferansekontrakter
Differansekontrakter er et virkemiddel for å kompensere for prisforskjellen mellom fossil energibruk og nullutslippsløsninger.
3.9 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 2 052 632 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
3.9 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 2 052 632 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
I god fart

I budsjettforliket for 2024 satte regjeringen av 1,5 milliarder kroner til et punktutslippsprogram med formål å kutte utslipp i industrien.

Forklaring av virkemiddelet

Industrien i Norge er underlagt EUs kvotesystem, men kvoteprisene er fortsatt for lave til å utløse store kutt til 2030. Karbondifferansekontrakter er en måte å utbetale en varierende støtte i et program for punktutslipp, med referanse til EUs kvotepris. En ordning for karbondifferansekontrakter vil bidra til å fordele den økonomiske risikoen mellom industriaktører og myndighetene, og fremskynde tiltak. For å sikre en kostnadseffektiv ordning, bør den baseres på konkurranse, være tidsbegrenset til 10-15 år, og utformes som en tosidig kontrakt med mulig tilbakebetaling av støtte i tilfeller der kvoteprisen overstiger en avtalt garantipris.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet forventes å ha følgende årlige kostnadsutvikling mot 2030:
2023
917
2024
1815
2025
2688
2026
3538
2027
4349
2028
5131
2029
5879
2030
millioner kroner
Sum:
24,317 milliarder kroner
Tiltak

6 CCS-prosjekter i industrien, 3 hydrogenprosjekter og økt bruk av biokarbon.

Energibehov
Høyt
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028