Klimakontrollen logo
Elektrifisering
Klimakrav i CO2-kompensasjon
0.5 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 263 158 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.5 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 263 158 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
I god fart

Det er enighet mellom regjeringen og industrien om at det skal stilles klimakrav i ordningen, til 40 prosent av kompensasjonen.

Forklaring av virkemiddelet

I 2022 mottok 52 virksomheter 4,6 milliarder kroner i CO₂-kompensasjon. Ordningen skal delvis kompensere for økte kraftpriser som følger av EUs kvotesystem, og som kommer i tillegg til CO₂-kostnaden for industriens egne utslipp. Kompensasjonen skal forhindre karbonlekkasje.

Det skal stilles krav om at 40 prosent av mottatt kompensasjon brukes til tiltak som reduserer utslipp eller bidrar til energieffektivisering.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak

I denne analysen er det antatt at klimakrav i CO₂-kompensasjonsordningen utløser effektiviseringstiltak, som reduserte PFK-utslipp fra aluminium, elektrifiseringsprosjekter, overgang til 5 prosent biomasse på Equinor Mongstad og hos Hydro (bioanoder), og i tillegg blir et insentiv for å forsere investeringer i CCS, hydrogen og biokarbon. Tiltakene som utløser utslippskutt i industrien, vil i praksis være et resultat av en kombinasjon av flere virkemidler: klimakrav i CO₂-kompensasjonsordningen, forbud mot fossil fyring og et program for punktutslipp.

Energibehov
Lavt
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028