Klimakontrollen logo
Effektivisering
Klimakrav i landbruksavtalen
0.44 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 231 579 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.44 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 231 579 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Går for sakte

Kombinasjon av krav og tilskudd i jordbruksavtalen kan utløse en rekke ulike tiltak i landbruket.

Forklaring av virkemiddelet

De statlige overføringene til norske bønder bør i større grad innrettes slik at klimasmarte valg lønner seg for bonden. Det gjelder særlig produksjonstype (kjøtt/melk vs. plantebasert), men også utslipp knyttet til driften.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak

De ulike gjødselstiltakene som er utredet av Miljødirektoratet i Klimatiltak i Norge mot 2030 , kan utløses gjennom en kombinasjon av krav og tilskudd i jordbruksavtalen. Det samme gjelder bruk av metanreduserende fôr til kyr og tiltak som bruk av biokull til jordforbedring.

Energibehov
Lavt
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028