Klimakontrollen logo
Hydrogen
Klimakrav i offentlige innkjøp av båttjenester
0.04 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 21 053 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.04 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 21 053 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
I god fart

Regjeringen har innført et krav om at klima skal vektes med 30 prosent i offentlige anskaffelser (jf. FOA § 7-9 (2)).

Forklaring av virkemiddelet

Offentlige aktører må bruke innkjøpsmakten til å stille krav og gi miljøbonus i offentlige innkjøp av båter, tjenester og leveranser. Som hovedregel bør det stilles krav om lav- og nullutslippsløsninger for offentlig eide fartøy. Videre kan store aktører som Sjøforsvaret bidra til å etterspørre og rulle ut løsninger og sikre god infrastrukturutbygging. Miljødirektoratet (2023) peker på muligheten for å benytte hydrogenbaserte drivstoff på 10 prosent av de statlig eide fartøyene utenfor sjøforsvaret, noe som kan gi 15 000 tonn CO₂-reduksjon i 2030. Vi legger også til grunn at kravet om at klima skal vektes med 30 prosent i offentlige anskaffelser (jf. FOA § 7-9 (2)) vil bidra til å redusere utslippene fra offentlige fartøy.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak

Tiltaket vil medføre flåtefornyelse, energieffektivisering, ombygging og investering i infrastruktur.

Vi anslår samlede utslippskutt til 0,04 millioner tonn CO₂ i 2030.

Energibehov
Lavt
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028