Klimakontrollen logo
Hydrogen
Klimakrav til havbruk
0.18 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 94 737 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.18 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 94 737 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Går for sakte

Sjøfartsdirektoratet har hatt i oppdrag å utrede et mulig krav, og regjeringen har i Grønn bok indikert at kravene skal innføres gradvis fra 2024. Kravene ligger til behandling hos KLD, forslaget er fortsatt ikke sendt på høring.

Forklaring av virkemiddelet

Regjeringen jobber med et lav- og nullutslippskrav til fartøy i havbruksnæringa. Vi mener det bør settes nullutslippskrav for de mindre båtene og krav om 50 prosent reduksjon (uten bruk av flytende biodrivstoff) for de større. For fiskebåter er det flåtefornyelse, hybridisering og effektivisering som gjelder. Fartøy på LNG må bytte til biogass.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak

Tiltaket vil medføre flåtefornyelse, ombygging av eksisterende skip, energieffektivisering.

Vil også stimulere til infrastrukturutbygging for fornybare drivstoff, land- og ladeinfrastruktur.

Vi anslår at tiltakene kutter 0,46 millioner tonn CO₂ fra fiskeri- og havbruksfartøy i 2030, sammenlignet med 2022.

Energibehov
Medium
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028