Klimakontrollen logo
Hydrogen
Klimakrav til offshore fartøy (petroleum og havvind)
0.7 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 368 421 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.7 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 368 421 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Går for sakte

Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at de ville stille krav om lavutslippsløsninger fra 2025 og nullutslipp fra 2030 til offshore supply-skip, og dette ble fulgt opp i revidert nasjonalbudsjett for 2023 med sikte på å innføre lavutslippskrav i 2025 og nullutslippskrav i 2029. Sjøfartsdirektoratet utredet kravet i 2021, men det foreligger fortsatt ikke et forslag fra regjeringen til hvordan kravet bør se ut.

Forklaring av virkemiddelet

Offshoreskip står ifølge Miljødirektoratet (2024) for over en tredel av utslippene fra innenriks sjøfart og fiske, og næringen er klar til å kutte klimagassutslipp. Det er derfor helt nødvendig at det varslede kravet til offshorefartøy kommer på plass fra 2025. Basert på Sjøfartsdirektoratets utredning (Sjøfartsdirektoratet, 2021), legger vi til grunn et krav om at nye offshorefartøy (for både petroleumsnæringen og havvindnæringen) må redusere bruken av fossile drivstoff med 70 prosent i 2030 og 50 prosent for eksisterende fartøy, uten bruk av flytende biodrivstoff, men inkludert bruk av biogass.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak

Tiltaket vil medføre flåtefornyelse, ombygging av eksisterende skip, energieffektivisering.

Vil også stimulere til infrastrukturutbygging for fornybare drivstoff, land- og ladeinfrastruktur

Energibehov
Medium
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028