Klimakontrollen logo
Elektrifisering
Nullutslippskrav for hurtigbåt og ferger
0.33 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 173 684 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.33 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 173 684 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Går for sakte

Regjeringen varslet i Grønn bok 2023 at det kommer nullutslippskrav for ferger og hurtigbåter i offentlige anskaffelser fra hhv. 2024 og 2025, men det endelig kravet med tilhørende finansieringsordning lar vente på seg.

Forklaring av virkemiddelet

Teknologien for utslippsfrie ferger er tilnærmet moden og den utvikles raskt for hurtigbåter. Vi mener derfor at det bør innføres nullutslippskrav med få unntaksmuligheter.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak

Tiltaket vil medføre flåtefornyelse

Vi anslår at nullutslippsteknologi i ferger og hurtigbåter og bruk av biogass i LNG-ferger, vil kutte utslippene med 0,33 millioner tonn CO₂ i 2030, sammenlignet med 2022.

Energibehov
Lavt
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028