Klimakontrollen logo
Elektrifisering
Omsetningskrav veitransport og ikke veigående
0.52 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 273 684 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.52 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 273 684 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Går for sakte

Vi har i dag et omsetningskrav på 19 prosent i veitrafikken, og bred politisk enighet om at veitransporten skal bruke 600 millioner liter biodrivstoff. Volumet var i 2022 på 491 millioner liter. Jo mer av utslippene vi kutter i veitransporten gjennom elektrifisering og biogass og hydrogen, jo lavere blir det fossile drivstoff-forbruket. Da må omsetningskravet øke i prosent for å beholde volumet.

1.1 2023 ble det innført et omsetningskrav på 10 prosent for ikke-veigående, også kalt farga diesel.

Forklaring av virkemiddelet

Omsetningskravet pålegger omsetter av drivstoff, som Circle K, Preem, Unox osv. å omsette en viss mengde biodrivstoff. Dette er fastsatt i produktforskriften, som også regulerer biodrivstoffets bærekraftskriterier. Det er avgjørende at vi har gode bærekraftskriterier til biodrivstoffet slik at vi sikrer klimanytte og unngår avskoging og press på matprodukter. Et omsetningskrav er et meget styringseffektivt klimavirkemiddel og kan endres gjennom revidering av produktforskriften.

For ikke-veigående foreslår ZERO et innblandingskrav på 28 prosent i 2030, noe som vil tilsvare 80 millioner liter, hvis alle virkemidlene i denne rapporten blir innført. 

Vi tar også til orde for et marked for frivillig innfasing utover omsetningskravet for kollektivtrafikk, anleggsmaskiner og luftfart.

Det er innført et toårig sjekkpunkt for biodrivstoffpolitikken, og her må behov for utslippskutt, tilgjengelighet på biodrivstoff og produksjonskapasitet i Norden og tilgang på bærekraftige innsatsfaktorer være viktige kriterier i vurderingen.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak
  • Økt bruk av bærekraftig biodrivstoff
Energibehov
Medium
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028