Klimakontrollen logo
Karbonfangst- og lagring (CCS)
Omvendt auksjon for CO2-fjerning
Zerorapporten foreslår en omvendt auksjon for å realisere flere BECCS- og DACCS-prosjekter med varierende grad av teknologimodenhet, størrelse og kostnader.
1.1 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 578 947 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
1.1 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 578 947 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Går for sakte

I dag finnes det ikke virkemidler for å realisere CO₂-fjerning (negative utslipp).

Forklaring av virkemiddelet

Miljødirektoratet (2023) har anbefalt at det innføres en omvendt avgift eller omvendte auksjoner for CO₂-fjerning, og Oslo Economics (2024) har på oppdrag for Miljødirektoratet anbefalt innføring av omvendte auksjoner. Nasjonal støtte bør kunne kombineres med salg av klimakreditter i det frivillige karbonmarkedet, for å gjøre prosjekter lønnsomme og begrense statlig støtte. I tillegg er det en forutsetning at CO₂-fjerning kan bokføres i oppfyllelsen av norske klimamål. Miljødirektoratet anbefaler at dette bokføres i ikke-kvotepliktig sektor.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet forventes å ha følgende årlige kostnadsutvikling mot 2030:
2023
642
2024
1285
2025
1928
2026
2571
2027
3214
2028
3857
2029
4500
2030
millioner kroner
Sum:
17,997 milliarder kroner
Tiltak

Omvendte auksjoner realiserer i denne analysen 1,2 millioner tonn CO₂-fjerning i industri.

Energibehov
Medium
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028