Klimakontrollen logo
Elektrifisering
Oppfølging av matsvinnutvalget
0.21 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 110 526 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.21 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 110 526 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Går for sakte

En kombinasjon av flere virkemidler for å redusere matsvinnet.

Forklaring av virkemiddelet

Regjeringens matsvinnutvalg la fram sin rapport i januar 2024. Utvalget presenterte en rekke forslag som de anslår vil være tilstrekkelige for å oppfylle ambisjonen om å halvere matsvinnet innen 2030. Utvalget anbefaler ikke én særskilt matkastelov, men peker på flere ulike bestemmelser som til sammen kan utgjøre en matkastelovgivning.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak

Redusert matsvinn i alle deler av verdikjeden for mat.

Energibehov
Lavt
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028