Klimakontrollen logo
Elektrifisering
Utslippsfritt personbilsalg
2.9 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 1 526 316 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
2.9 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 1 526 316 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
I god fart

Utskiftingen til utslippsfrie personbiler er en suksess i norsk klimapolitikk. Salget ligger over 90 prosent elbiler så langt i år, og vi kommer trolig til å klare tilnærmet 100 prosent utslippsfritt nysalg av personbiler innen 2025. Jo fortere vi klarer det, jo større utslippskutt blir realisert innen 2030.

Forklaring av virkemiddelet

Når hele nybilsalget er utslippsfritt, vil utslippskuttene handle om hvor fort man klarer å kutte kilometer kjørt med fossile biler, og fase ut den fossile bilparken. Da vil det være viktig med bruksinsentiver for elbiler på bekostning av fossile biler og virkemidler som fritak for omregistreringsavgift for elbiler, tilgang på elektriske låne- og delebiler og tilstrekkelige lademuligheter i byer og borettslag. For raskere utfasing vil også økt vrakpant bidra.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak

ZERO mener følgende tiltak bør innføres for å kutte utslippene fra personbilparken ytterligere:

  • Innføre støtteordning for å gjøre borettslag og sameier ladeklare, etter modell fra Oslo.
  • Senke P-normen i byene, mot at borettslag og sameier tilbyr elektriske delebiler.
  • Elektriske delebiler i kommunal tjeneste, som kan deles med befolkningen, eller kommunal bruk av eksisterende bildelingsløsninger på el.
  • Øke vrakpanten til 10.000 kroner.
  • Gjeninnfør prinsippet om halv pris for elbiler i alle bomringer, øk heller prisen for alle.
  • Vri engangsavgiften over fra CO₂-utslipp i bruk til CO₂-utslipp i produksjon når alle biler som selges er utslippsfrie (2026).
Energibehov
Høyt
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028