Klimakontrollen logo
Elektrifisering
Utslippsfritt varebilsalg
I tillegg til eksisterende støtteordninger, foreslår Zerorapporten en vrakpant for fossildrevne varebiler på 50 000 kroner per bil, så lenge bilen er over ti år gammel og eier kan dokumentere overgang til utslippsfri varebil.
0.5 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 263 158 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.5 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 263 158 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Går for sakte

Elvarebilene har hatt en stor utvikling og er blitt langt bedre. Elektriske varebiler er fortsatt dyrere enn fossile, og møter utfordringer med tilgang på ladeplass, særlig om natten. Begrenset rekkevidde er tidkrevende for de som driver med varelevering. Det trengs fortsatt forutsigbare bruksfordeler, utjevning i innkjøpspris, utbygging av ladetilbud og tiltak som kompenserer for ulempene. Enova støtten er kuttet, men det er opprettet en egen bomklasse for elvarebiler som gjør at disse, etter lokale vedtak, kan få større rabatt en elbilene. CO2-avgiften for fossile varebiler er også satt opp i 2024. Med forutsigbarhet for bruksfordeler, og tilstrekkelig ladeplasser kan salget ta seg opp igjen.

Forklaring av virkemiddelet

Innkjøp: Rabatten på CO₂-komponenten i engangsavgiften for varebiler bør avvikles. Opptrappingen fra 2024 må fortsette med 20 prosent fra neste år helt til den er lik for person- og varebiler. 

Bruksfordeler : Det må alltid lønne seg å kjøre uten utslipp. Elvarebil, som nå har egen takstklasse, bør sikres halv takst av elbil over hele landet. Fra 1.1.2027 bør alle nye fossildrevne varebiler som registreres, få tungbiltakst i bomringen. 

Ladeinfrastruktur : Nattlading for el-varebiler er fortsatt en utfordring for flere aktører, blant annet dersom sjåføren ikke disponerer egen parkeringsplass, eller boforhold gjør utbygging av ladeinfrastruktur vanskelig. Å få ladet om natten er for de fleste avgjørende for muligheten til å skifte fra fossilt til fornybart.  ZERO foreslår at offentlige aktører (stat, kommune og fylkeskommune) bygger ut ladestasjoner og stiller ansattplasser som ikke er i bruk over natten, til disposisjon for nattlading av elektriske varebiler. Dette kan blant annet være skoler, helsestasjoner og statlige arbeidsplasser. Dette må komme i tillegg til støtte for å etablere lading der sjåføren har tilgang på p-plass.

Økt vrakpant på fossile varebiler: I tillegg til fordeler ved bruk av elvarebiler, bør utskiftningen av de eldste fossile varebilene økes. ZERO foreslår at vrakpanten på fossile varebiler økes til 50.000 kroner ved dokumentasjon på overgang til elvarebil.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet forventes å ha følgende årlige kostnadsutvikling mot 2030:
2023
29
2024
29
2025
29
2026
29
2027
29
2028
29
2029
29
2030
millioner kroner
Sum:
203 milliarder kroner
Tiltak
  • Utslippsfritt varebilsalg 2027
Energibehov
Medium
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028