Klimakontrollen logo
Biodrivstoff
Utvidet omsetningskrav for biodrivstoff i innenriks sjøfart
0.34 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 178 947 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.34 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 178 947 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
I god fart

Omsetningskravet for biodrivstoff er fra 1. oktober 2023 på 6 prosent, og regjeringen planlegger en opptrapping til 18 prosent i 2030. Bruken av biodrivstoff skal evalueres jevnlig for å sikre nødvendig treffsikkerhet, med oppstart i 2025-budsjettet

Forklaring av virkemiddelet

Bruken av bærekraftig biodrivstoff kan gi store utslippskutt, men biodrivstoff bør ikke brukes som en erstatning for politikk som omstiller sjøfarten. I våre beregninger har vi derfor lagt til grunn at biodrivstoff kommer etter utslippskutt fra fornybare drivstoff og energieffektivisering.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak

Vi antar at bruken av bærekraftig biodrivstoff i sjøfarten vil kutte 0,34 millioner tonn CO₂ i 2030. Dette tilsvarer 134 millioner liter bærekraftig biodrivstoff og er konsekvens av en økning i omsetningskravet fra 6 prosent i 2022 til 18 prosent i 2030.

Energibehov
Medium
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028