Klimakontrollen logo
Elektrifisering
Virkemidler for raskere utslippskutt fra nyttetransporten
Det må alltid være lønnsomt å velge utslippsfritt. Flere virkemidler forsterker hverandre for å kutte utslipp fra nyttertransporten
0.3 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 157 895 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.3 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 157 895 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Går for sakte
  • Skjerpede krav til offentlige anskaffelser i Oslo og flere andre kommuner gir resultater i utslippskutt, men det fulle potensialet til utslippskutt i transport gjennom offentlig innkjøpsmakt er mye større.
  • Det gjenstår bare for Stortinget å vedta en endring i Vegtrafikklovens §7 før kommunene selv kan vedta utslippsfrie soner. Dette arbeidet har ligget i ro siden 2023.
  • Tilgang til kollektivfeltet for utslippsfrie vare- og lastebiler ligger hos Samferdselsdepartementet.
Forklaring av virkemiddelet

Offentlige anskaffelser : Alle offentlige innkjøp må stille krav om at alle varer og tjenester skal fraktes utslippsfritt, dersom det finnes tre eller flere leverandører som tilbyr dette. Slike krav har allerede gitt gode resultater i og rundt Oslo, og vil være et viktig insentiv for håndverkere og vareleverandører og transportører over hele landet til å skifte ut sine varebiler og lastebiler. Dette bør forskriftsfestes på lik linje som innkjøp av utslippsfrie kjøretøy. Etterhvert som markedet vokser, kan også kravene stilles for stadig flere ledd av transporten, også frakt til Norge. Andre steder bør vektingen av utslippsfri transport av varer og tjenester være betydelig.

Utslippsfrie soner : Nullutslippssoner i sentrum av storbyene er først og fremst et virkemiddel for å kutte utslipp fra varebiler og lastebiler. Nullutslippssoner innebærer å forby fossildrevne nyttekjøretøy i spesifiserte soner. Da må Vegtrafikkloven §7 tillate kommuner å opprette slike soner av hensyn til klima. Det er viktig å varsle næringslivet i god tid før en nullutslippssone trer i kraft, slik at alle har tid til å omstille seg. Dette virkemiddelet vil fungere best dersom det samtidig gis bruksfordeler for fossilfrie kjøretøy og bygges tilstrekkelig ladeinfrastruktur i og rundt sonen.

Tilgang til kollektivfelt : Utslippsfrie vare- og lastebiler bør få tilgang til kollektivfeltene, uten passasjer, i de store byene. Dette vil gjøre utslippsfrie kjøretøy mer attraktive, og kan bøte på eventuelle tidsulemper grunnet lading.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak
  • Raskere utslippskutt fra nyttetransporten
Energibehov
Medium
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028