Klimakontrollen logo
Effektivisering
Virkemidler for redusert kjøttkonsum
0.4 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 210 526 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
0.4 Mt
mindre klimagassutslipp i 2030.
Det er ca. det samme som 210 526 flyreiser tur/retur Oslo - New York.
Rapporten “Utslipp til himmels (2023)” fra Fremtiden i våre hender viser at en flyreise tur/retur Oslo New York i gjennomsnitt slipper ut 1,9 tonn klimagasser.
Status
Går for sakte

En kombinasjon av flere virkemidler for å redusere forbruket av rødt kjøtt.

Forklaring av virkemiddelet

Jordbruksavtalen bør stimulere til en overgang fra produksjon av rødt kjøtt til plantebaserte produkter, og samtidig bør det innføres gradert moms eller avgift på rødt kjøtt. I tillegg bør det være forbudt å selge rødt kjøtt med tap i butikker, og det bør stilles krav i offentlige anskaffelser om å redusere innkjøp av rødt kjøtt til offentlige kantiner, skoler og institusjoner.

Hvor mye vil det koste staten?
Dette virkemiddelet vil ikke kreve finansiering fra det offentlige, men kan innebærer at private aktører må endre sin virksomhet. 0 MNOK
Tiltak

Redusert kjøttkonsum og generelt et kosthold som i større grad er i tråd med de nasjonale kostholdsrådene.

Energibehov
Lavt
Konkrete tall på energibehov for hvert virkemiddel vil publiseres fortløpende.
Logo for ZeroLogo for Skift - næringslivets klimaledereLogo for PriceWaterhouseCoopers

zero@zero.no
+ 47 92 29 62 00
Youngstorget 1, 0181 Oslo
Org. nr: 984 143 028